Έρευνα αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους για την προστασία των δασών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 115/2016 – ΦΕΚ A 197 – 21.10.2016
Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί