ΕΤΕΑΕΠ. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

ΕΤΕΑΕΠ. Βεβαιώσεις συντάξεων για φορολογική χρήση

Τρόπος Αναζήτησης Σύνταξης

α) Αναζήτηση μέσω (IBAN-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ) και β) Αναζήτηση μέσω (ΑΜΣ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ)

Για αναζήτηση με λογαριασμό ΙΒΑΝ, απαιτούνται τουλάχιστον τα τελευταία 8 ψηφίαΕισάγετε τον αριθμό μητρώου σύνταξης όπως ακριβώς αναφέρεται σε πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα.
Αν δεν τον γνωρίζετε μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με Αριθμό Λογαριασμού IBAN (κάνοντας την κατάλληλη επιλογή).
Αν λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις, η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί για κάθε σύνταξη.

ΕΤΕΑΕΠ. Βεβαιώσεις συντάξεων