ΕΥΔΑΠ. Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης σε οικία

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενη για την επιβολή σε εκείνην από την ΕΥΔΑΠ χρεώσεων ύδρευσης ύψους 4.669,00€ για οικία της, στην οποία, όπως υποστήριξε, από το 2004, δεν υφίσταται υδρομετρητής.

Περαιτέρω, η αναφερόμενη ισχυρίστηκε ότι από το 2007 διαμένει σε άλλη πολυκατοικία με άλλον αριθμό μητρώου παροχής και άλλον υδρομετρητή.

Η Αρχή απευθύνθηκε με διαδοχικές επιστολές της προς τη Γενική Διεύθυνση Πελατών της ΕΥΔΑΠ, διατυπώνοντας την παράκληση να επισπευσθούν από πλευράς της Εταιρείας οι τεχνικές ενέργειες για την αποκάλυψη του υδρομετρητή και την καταμέτρηση των σχετικών ενδείξεων, οι οποίες σημείωσαν πολύμηνη καθυστέρηση.

Ζητήθηκε, επίσης, η αιτιολόγηση των τόσο υψηλών χρεώσεων και η αποστολή του αρχείου – αποσπάσματος των σχετικών επιμέρους καταναλώσεων και χρεώσεων που αντιστοιχούσαν στο συνολικό ποσό της οφειλής της ενδιαφερόμενης.

Τέλος, ζητήθηκε από την ΕΥΔΑΠ να αναστείλει την οποιαδήποτε επιβολή προσαυξήσεων και τόκων στην κύρια οφειλή για όσο διάστημα εξεταζόταν η συγκεκριμένη υπόθεση από την Αρχή.

Μετά τις συνεχείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες της Αρχής, η ΕΥΔΑΠ προέβη, κατόπιν εισήγησης του Α΄ Περιφερειακού Κέντρου Αθηνών και απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Διαχείρισης Αιτημάτων Μείωσης Λογαριασμών, στη διαγραφή συνολικής οφειλής ύψους 5.576 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων, καθώς και στην κατάργηση της συγκεκριμένης παροχής.

Η διαμεσολάβηση στο synigoros.gr