Ευρωεκλογές 2019. Προβολή των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης

Ευρωεκλογές 2019. Προβολή των κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων
Αριθμ. 1243 – ΦΕΚ Τεύχος B 1560/08.05.2019
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου.

Καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο χρόνος προβολής από την εταιρεία με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΡΤ ΑΕ), τους ιδιωτικούς ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου κατά την προεκλογική περίοδο, ενόψει των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων και πολιτικών κινήσεων, που κατέθεσαν δήλωση κατάρτισης συνδυασμού για τη συμμετοχή τους στις ανωτέρω εκλογές.

Ευρωεκλογές 2019. Προβολή των κομμάτων

ΚΥΑ Αριθμ. 1243 – ΦΕΚ Τεύχος B 1560/08.05.2019