Ευρωεκλογές 2024. Αναστολή ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Εγκύκλιος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σχετικά με την αναστολή  πλειστηριασμών κατά τις ευρωεκλογές της 9 Ιουνίου 2024

«Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. 36005οικ./29.05.2024 Εγκύκλιο του Υπουργού Δικαιοσύνης που αφορά την αναστολή των εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας, των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και την αναστολή πλειστηριασμών κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για την απαγόρευση διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ισχύουν το τέταρτο εδάφιο της παρ.8 του άρθρου 959 ΚΠολΔ και η παρ. 2 του άρθρου 998 ΚΠολΔ, σύμφωνα με τα οποία «…πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες» και υπό τις εξαιρέσεις που ισχύουν στις οικείες διατάξεις»

Αναλυτικά η εγκύκλιος