Ευρωεκλογές 2024. Ημερομηνία και ώρες ψηφοφορίας (ΦΕΚ)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/2024ΦΕΚ Τεύχος A’ 50/06.04.2024
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 1 και της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4255/2014 «Εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α ́ 89),
β) του Μέρους Α ́ του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α ́ 12),
γ) της παρ. 1 του άρθρου 50 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α ́ 57),
δ) της απόφασης (ΕΕ) 2023/2061 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2023 για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (L 238/27.9.2023), η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β ́ 4403).
3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, θα διεξαχθούν από 6 έως και 9 Ιουνίου 2024.
Με πρόταση του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Ορίζεται ότι η ψηφοφορία για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί στην Ελληνική Επικράτεια την 9 Ιουνίου 2024, ημέρα Κυριακή.

Η διάρκεια της ψηφοφορίας ορίζεται από ώρα 07.00 μέχρι ώρα 19.00.

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης