Ευρωεκλογές 2024. Πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων, γραμματέων και εφορευτικής

Για τακτικούς Δικαστικούς Αντιπροσώπους (εντός και εκτός Νομού)

Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής

Όλοι οι Τακτικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι (εντός και εκτός Νομού) θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet, προκειμένου να δηλώσουν και να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των Γραμματέων της Εφορευτικής Επιτροπής και των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ σύμφωνα με τα στοιχεία φορολογίας τους και τηλέφωνο επικοινωνίας), καθώς επίσης των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής (έως 4 μέλη) του τμήματός τους (ΑΦΜ, ΕΠΩΝΥΜΟ, αρμόδια δικαστική αρχή που εξέδωσε το διορισμό και λοιπά στοιχεία).

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Τα στοιχεία των προσώπων που εισάγει στο σύστημα ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος αποθηκεύονται προσωρινά και μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε μέχρι την οριστική υποβολή. Είναι σημαντικό ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος να καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του/ων γραμματέα/ων (ή και διερμηνέα εάν υπάρχει) και όλων των μελών εφορευτικής επιτροπής του τμήματός του πριν επιλέξει «Οριστική Υποβολή». Μετά την οριστική υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από Τετάρτη 19/06/2024

 

 

Για τους δικαιούχους Εφόρους και Δικαστικούς Αντιπροσώπους εντός νομού και όλους τους Γραμματείς, Διερμηνείς της Τουρκικής Γλώσσας και τα Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής που εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και καταχώρησης του ΙΒΑΝ

Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet για να δηλώσουν τον ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι δικαιούχοι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι εντός Νομού θα πρέπει, πριν την καταχώρηση του ΙΒΑΝ τους, να οριστικοποιήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην «Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, των Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και των Μελών Εφορευτικής Επιτροπής από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».

Για την ενεργοποίηση της δυνατότητας καταχώρησης ΙΒΑΝ από τους Γραμματείς, τους Διερμηνείς Τουρκικής Γλώσσας και τα Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής (τα οποία άσκησαν τα καθήκοντά τους) είναι προαπαιτούμενο η συμπλήρωση των στοιχείων τους από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους (εκτός και εντός έδρας) στην «Εφαρμογή καταχώρησης των Γραμματέων, Διερμηνέων της Τουρκικής Γλώσσας και Μελών Εφορευτικής Επιτροπής από Τακτικούς Αντιπροσώπους της Δικαστικής Αρχής».

Οι χρήστες της εφαρμογής θα πρέπει να έχουν κωδικούς TaxisNet και ΙΒΑΝ αποκλειστικά παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018, που είναι ενεργοί και συμβεβλημένοι με την υπηρεσία διασταύρωσης ΙΒΑΝ-ΑΦΜ της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., στον οποίο ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πληρωμή τους.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από Τετάρτη 19/06/2024

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση των εφαρμογών:

https://www.gsis.gr/Elections-2024/eklogikes-perifereies-kod1-59