Ευρωεκλογές 2024. Ψήφος πολιτών της ΕΕ που κατοικούν στην Ελλάδα

Με διάταξη του νόμου 5102/2024, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 5102/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 55/13.04.2024
Δράσεις δημόσιας υγείας – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις

Άρθρο 60
Δυνατότητα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 6 του ν. 5083/2024

Στο άρθρο 6 του ν. 5083/2024 (Α΄ 12), περί του πεδίου εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Α΄ του ν. 5083/ 2024, προστίθεται παρ. 1Α ως εξής:

«1Α. Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται και οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 2196/1994 (Α΄ 41), περί του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στην Ελλάδα κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η εγγραφή των ανωτέρω στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου του άρθρου 7 του παρόντος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος και την υπ’ αρ. 12284/11.2.2024 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β΄ 1037).»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης