Εξεταστέα – διδακτέα ύλη Γ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2016-2017

Αριθ. Φ6/160716/Δ4 – ΦΕΚ B 3143 – 30.09.2016
Καθορισμός διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ τάξης Ημερήσιων και της Δ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016 – 2017