Φορολογικές δηλώσεις. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 02/09/2013 η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων

Σύμφωνα και με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του νόμου 2238/1994 (ΚΦΕ) η προθεσμία λήγει μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών της επόμενης μέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας, ήτοι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 2 Σεπτεμβρίου 2013.