Φορολογική δήλωση 2019. Πως δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι

Φορολογική δήλωση 2019. Πως δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι

Στο έντυπο Ε1 για τις φορολογικές δηλώσεις 2019 υπάρχει πλέον η δυνατότητα να δηλωθεί φιλοξενούμενος του φορολογούμενου χωρίς να είναι προστατευόμενο μέλος

  

Οι κωδικοί 007-008 του εντύπου Ε1 διευκολύνουν τις διασταυρώσεις στο πλαίσιο χορήγησης των κοινωνικών επιδομάτων ΚΕΑ και Επιδόματος Στέγασης

Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω)

Συγκεκριμένα:

Στον ΠΙΝΑΚΑ 02 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) του εντύπου Ε1

Οι κωδικοί 007-008 συμπληρώνονται από όσους φιλοξενούν ενήλικες υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης, εκτός από αυτούς που αναφέρονται στον Πίνακα 8.

Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι ο ΑΦΜ του φιλοξενούμενου και οι μήνες φιλοξενίας

Φορολογική δήλωση 2019. Πως δηλώνονται οι φιλοξενούμενοι

 

Ακολούθως ο φιλοξενούμενος στον Πίνακα 6 και στον Κωδικό 12 πρέπει να αποδεχθεί την δήλωση φιλοξενίας που θα εμφανισθεί και να την μεταφέρει στη δήλωσή του.