Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ΦΗΜ (ταμειακές)

Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί ΦΗΜ (ταμειακές)

Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης ΦΗΜ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), πωλητών ΦΗΜ, πιστοποιημένων τεχνικών ΦΗΜ, κατόχων – χρηστών ΦΗΜ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1068 – ΦΕΚ B 497 – 01.04.2015Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης ΦΗΜ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), πωλητών ΦΗΜ, πιστοποιημένων τεχνικών ΦΗΜ, κατόχων – χρηστών ΦΗΜ