Φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ με εκπτώσεις στους νέους πελάτες

Φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ με εκπτώσεις στους νέους πελάτες

Πρόγραμμα συνδέσεων φυσικού αερίου από τη ΔΕΗ για το σπίτι ή την πολυκατοικία με επιπλέον έκπτωση 15 % στις χρεώσεις ενέργειας
Πρόγραμμα «Αυτόνομο ΑΠΛΟ»

Το βασικό πρόγραμμα της ∆ΕΗ για οικιακούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα με αυτόνομη θέρμανση ή αυτόνομες οικιακές παροχές χρήσης ζεστού νερού και κουζίνας, με 12μηνη διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα.

Ανταγωνιστικές χρεώσεις:

Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)

[Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης της Τριμηνιαίας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ (1) που αφορά την περίοδο κατανάλωσης σε $/kWh ] / [«Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ(2)», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία] + [0,00950 €/kWh]

ΠΑΓΙΟ

8,0 € / μήνα

Επιλέξτε σήμερα φυσικό αέριο από τη ΔΕΗ για το σπίτι ή την πολυκατοικία σας και επωφεληθείτε από την επιπλέον έκπτωση 15 % στις χρεώσεις ενέργειας φυσικού αερίου που προσφέρει η ∆ΕΗ σε όσους γίνουν πελάτες φυσικού αερίου έως και 31/01/2020.

Η έκπτωση ισχύει επί του αντίστοιχου τιμοκαταλόγου που επιλέγει ο πελάτης για αυτόνομη ή κοινόχρηστη παροχή και για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου του!

Δυνατότητα αποσύνδεσης διαμερισμάτων από την κεντρική θέρμανση των πολυκατοικιών και αυτόνομη σύνδεση με δίκτυο φυσικού αερίου

Δικαιολογητικά για Ιδιώτες

Φωτοτυπία Ταυτότητας / Διαβατηρίου.

Αποδεικτικό ΑΦΜ ιδιώτη, με επίδειξη οποιοδήποτε δημόσιου εγγράφου, π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας, βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου από ΤΑΧΙS, αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας).

ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης) για τις ενεργές παροχές ή αντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΕΔΑ), εφόσον αυτή έχει υπογραφεί.

Αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού φυσικού αερίου, με τη σχετική απόδειξη πληρωμής εφόσον πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή.

Ένδειξη του μετρητή φυσικού αερίου ή φωτογραφία του, εφόσον πρόκειται για ενεργή παροχή.

Αποδεικτικό σχέσης με το ακίνητο, όπως ενδεικτικά αποδεικτικό υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXIS, ή αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας ή υπεύθυνη δήλωση κυριότητας ή χρήσης του ακινήτου

Για νέες Συνδέσεις στο δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου: Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου (ΕΔΑ).

Πηγή: https://fysikoaerio.dei.gr