ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΛΑΙΚΟ). Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή με πάγια αντιμισθία στο Γ.Ν.Α. «ΛΑΙΚΟ»

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/04/dikigoros-laiko.pdf”]