ΓΓΠΣ. Ειδοποίηση για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελική ειδοποίηση για την αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών στις 5 Δεκεμβρίου 2016

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης για τη μεταφορά της ημερομηνίας αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών στις 5 Δεκεμβρίου 2016, υπενθυμίζουμε στους χρήστες ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών να λάβουν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα συμβατότητας.

Oι χρήστες εφαρμογών μπορούν να συμβουλευτούν τον παρακάτω πίνακα συμβατότητας.

Αν εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που δεν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο TLS 1.2 και δεν έχουν τη δυνατότητα αναβάθμισης λειτουργικού συστήματος ή ενσωματωμένου περιηγητή (browser), συμβουλεύουμε να προχωρήσουν στην εγκατάσταση των τελευταίων εκδόσεων ενός εκ των ΔΩΡΕΑΝ περιηγητών Google Chrome ή Mozilla Firefox

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Αναβάθμιση των Υπολογιστικών Υποδομών σε TLS 1.2

1. Δεν μπορώ να μπω στη σελίδα. Τι να κάνω;

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αλλάξει ένα πρωτόκολλο internet των σελίδων μας. Το ότι λαμβάνετε αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και έκδοσης περιηγητή (browser) που έχετε στον υπολογιστή σας δεν υποστηρίζει αυτή την αλλαγή.

2. Γιατί κάνατε αυτή την αλλαγή;

Η υπολογιστική υποδομή του Υπουργείου Οικονομικών έπρεπε να αναβαθμιστεί για να συμμορφωθεί με τις νέες πρακτικές και οδηγίες που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται διεθνώς.

3. Ποιοι συνδυασμοί Λειτουργικού Συστήματος – Περιηγητή (browser) υποστηρίζουν την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε;

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

α/α

Λειτουργικό Σύστημα / Έκδοση περιηγητή

Υποστήριξη
TLS 1.2

1 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση Chrome > 22

ΝΑΙ

2 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση FireFox > 27

ΝΑΙ

3 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση Opera > 17

ΝΑΙ

4 Windows 7 & 8 με τουλάχιστον έκδοση 11 Internet Explorer

ΝΑΙ

5 Windows 7 & 8 με έκδοση <11 Internet Explorer

ΟΧΙ

6 Windows Vista με Internet Explorer

ΟΧΙ

7 Windows XP με Internet Explorer

ΟΧΙ

8 Όλες οι εκδόσεις Mac O/S με τουλάχιστον έκδοση 7 Safari

ΝΑΙ

9 Όλες οι εκδόσεις Mac O/S με έκδοση <7 Safari

ΟΧΙ

4. Δεν ξέρω ποιο είναι το λειτουργικό μου σύστημα και ποια η έκδοση του περιηγητή μου.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω σελίδες για να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά:

http://www.whatsmybrowser.org/

https://www.whatismybrowser.com/

Σημειώστε τα στοιχεία για το Λειτουργικό Σύστημα (Operating System) και την έκδοση του περιηγητή (Web browser) και ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να ελέγξετε αν ο συνδυασμός τους υποστηρίζει την αναβάθμιση που πραγματοποιήθηκε.

α/α

Λειτουργικό Σύστημα / Έκδοση περιηγητή

Υποστήριξη
TLS 1.2

1 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση Chrome > 22

ΝΑΙ

2 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση FireFox > 27

ΝΑΙ

3 Όλες οι εκδόσεις Windows με έκδοση Opera > 17

ΝΑΙ

4 Windows 7 & 8 με τουλάχιστον έκδοση 11 Internet Explorer

ΝΑΙ

5 Windows 7 & 8 με έκδοση <11 Internet Explorer

ΟΧΙ

6 Windows Vista με Internet Explorer

ΟΧΙ

7 Windows XP με Internet Explorer

ΟΧΙ

8 Όλες οι εκδόσεις Mac O/S με τουλάχιστον έκδοση 7 Safari

ΝΑΙ

9 Όλες οι εκδόσεις Mac O/S με έκδοση <7 Safari

ΟΧΙ

5. Ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και Περιηγητή του υπολογιστή μου δεν υποστηρίζει την αλλαγή. Τι να κάνω;

Για να έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του Υπουργείου Οικονομικών, εφόσον διαπιστώσετε ότι ο συνδυασμός Λειτουργικού Συστήματος και Περιηγητή σας δεν υποστηρίζουν την αλλαγή, θα πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση ενός από τους δωρεάν περιηγητές Google Chrome ή Mozilla Firefox. Για τον σκοπό αυτό επισκεφθείτε μια από τις παρακάτω ιστοσελίδες και ακολουθείστε τις οδηγίες που σας παρέχουν.

Για τον Google Chrome: https://www.google.com/chrome/browser/desktop/

Για τον Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/el/firefox/new/