Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών των Ενόπλων Δυνάμεων

Aριθμ. Φ.493/1/157718 – ΦΕΚ B 1415 – 19.05.2016
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης περί Έκδοσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας στους Εφέδρους σε Εφεδρεία Αξιωματικούς και Ανθυπασπιστές και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/05/1415_2016-dt.pdf”]