Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών ζίου ζίτσου. Ανάκληση

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/50529/3674/586/366 – ΦΕΚ Τεύχος Β 680/06.03.2017
Ανάκληση απόφασης ίδρυσης ενιαίας σχολής προπονητών Γ κατηγορίας στα αθλήματα: ζίου ζίτσου, αϊκίντο, μπραζίλιαν ζίου ζίτσου, κομπατ ζίου ζίτσου, σου – μπακ – ντο – μου ντουκ κουαν, μπουντοκαϊ και νιν – ζουτσου στην Αθήνα.

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/310383/21792/2976/2227 – ΦΕΚ B 3109 – 28.09.2016

Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ κατηγορίας στα αθλήματα: ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΑΪΚΙΝΤΟ, ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΚΟΜΠΑΤ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ, ΣΟΥΜΠΑΚ-ΝΤΟ-ΜΟΥ ΝΤΟΥΚ ΚΟΥΑΝ, ΜΠΟΥΝΤΟΚΑΪ ΚΑΙ ΝΙΝ-ΖΟΥΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ