Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (Αριθμ. 97115/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2153/23.06.2017)

– – – – –

Ιδρύσεις, Προαγωγές Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων (Αριθμ. 98986/Δ1 – ΦΕΚ B 1826 – 22.06.2016)

Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2016-2017 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση

– – – – –

Αριθμ. 72624/Δ4 – ΦΕΚ Β 1329 – 26.05.2014
Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:
Α) Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2014-2015 οι παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ
2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 1/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΑΙΝΑΣ
3. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 22ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
4. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΛΙΑΝΩΝ
5. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 6° 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ

Στα παραπάνω ιδρυόμενα Δημοτικά Σχολεία θα δοθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών όταν λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 6ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2. ΑΤΤΙΚΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 24ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
3. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ
4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
5. ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΙΓΚΟΥ
6. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
7. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΕΠΑΡΙΟΥ
8. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ
10. ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
11. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ
12. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ

 

Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ