ΙΚΑ. Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Στοιχείων Διεύθυνσης Κατοικίας Ασφαλισμένου

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ενημέρωσης Στοιχείων Διεύθυνσης Κατοικίας Ασφαλισμένου.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική υπηρεσία (στην ιστοσελίδα www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προς Ασφαλισμένους – Συνταξιούχους http://www.ika.gr/gr/infopages/asfaccount/asfdieuth.cfm), που απευθύνεται, στη παρούσα αρχική (πιλοτική) φάση, σε ορισμένες κατηγορίες άμεσων ασφαλισμένων, για να καταχωρήσουν τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας τους, ώστε να τους αποσταλεί σε αυτή η αυτοκόλλητη ετικέτα ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014-28/2/2015).

Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη

έως 4/12/2013:

● στους υπαλλήλους που μισθοδοτούνται από το ΙΚΑ – Ε.Τ.Α.Μ. (προσωπικό Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

και μέχρι 8/12/2013 στους υπαλλήλους:

● των Υπουργείων (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.),
● των Ν.Π.Δ.Δ. – πλην Ο.Τ.Α. (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) και
● των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Όσοι δεν χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, σχεδιάζει, αφού αξιολογήσει τα αποτελέσματα από τη πιλοτική λειτουργία της παρούσας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, να θέσει στη διάθεση όλων των ασφαλισμένων ηλεκτρονική υπηρεσία, μέσω της οποίας θα καταχωρούν τις αλλαγές των στοιχείων τους, ώστε να μην απαιτείται η προσέλευσή τους στις μονάδες του Ιδρύματος.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Επιλογή της Κατηγορίας Απασχόλησης από προεπιλεγμένη λίστα τιμών.

Καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) που διαθέτει ο χρήστης, προκειμένου να ταυτοποιηθεί και να του επιτραπεί η “είσοδος” στην εφαρμογή.

Εισαγωγή του Ταχυδρομικού Κώδικα της διεύθυνσης κατοικίας στο πεδίο “Τ.Κ.”.

Επιλογή της πόλης από προεπιλεγμένη λίστα τιμών.

Καταχώρηση της οδού ή του χωριού με κεφαλαίους Ελληνικούς χαρακτήρες.

Καταχώρηση του αριθμού της οδού, εφόσον υπάρχει.

Σε περιπτώσεις χρήσης Ταχυδρομικής Θυρίδας, Γραμματοθυρίδας ή post restante θα επιλέγεται το πεδίο “ΤΘ ή ΓΘ ή PR” και θα συμπληρώνετε κατάλληλα το πεδίο “ΑΡΙΘΜΟΣ”.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην Υπηρεσία, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε Υποκαταστήματος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.