Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων

Ηλεκτρονικά η ασφαλιστική ενημερότητα των μη μισθωτών ασφαλισμένων

Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ βεβαιώσεις και πιστοποιητικά

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπέγραψε μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση σύμφωνα με την οποία γίνονται ηλεκτρονικές μία σειρά από υπηρεσίες του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού  e-ΕΦΚΑ, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 1.5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες της χώρας
Συγκεκριμένα. δίνεται η δυνατότητα στους παραπάνω να εκτελούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου και χωρίς επίσκεψη σε μονάδα του e-ΕΦΚΑ τις εξής 6 συναλλαγές:

1. Χορήγηση Βεβαίωσης Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης  για έναρξη στην ΑΑΔΕ

2. Χορήγηση Βεβαίωσης για Μεταβολή Δραστηριότητας

3. Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής στον e-ΕΦΚΑ

4. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας

5. Υποβολή Απογραφικού Δελτίου για Αγρότες

6. Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας

 

Σχετικά:

Έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής e-ΕΦΚΑ

Πως χορηγούνται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και η Βεβαίωση Οφειλής του e-ΕΦΚΑ

Αριθμ. 15435/913 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1559/23-04-2020
Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-ΕΦΚΑ