Ηλεκτρονικά η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Ηλεκτρονικά η έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

Ηλεκτρονικά, μέσω του govgr, η αίτηση και έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

 

Ηλεκτρονικά μπορεί να γίνεται από σήμερα 5.11.2020, μέσω του gov.gr, η διαδικασία αίτησης και έκδοσης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

 

Τα συναρμόδια Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών ολοκλήρωσαν την διαδικασία ψηφιοποίησης ενός από τα πιο απαιτητικά και περίπλοκα πιστοποιητικά που εκδίδει η Δημόσια Διοίκηση.

Δίνεται έτσι τέλος σε μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία, μάλιστα, ο πολίτης καλείται να διεκπεραιώσει εν μέσω πένθους για την απώλεια συγγενικού του προσώπου.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και λειτουργική:

αρχικά ο ενδιαφερόμενος θα εισέρχεται στο

https://reg.services.gov.gr/

θα ταυτοποιείται με τους κωδικούς του στο Taxisnet και στη συνέχεια θα αποστέλλει ηλεκτρονικά αίτηση προς ΚΕΠ για την έκδοση του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών.

Κατόπιν το αρμόδιο ληξιαρχείο θα καταχωρεί στην βάση του μητρώου το πιστοποιητικό και σε λίγες μέρες θα το αποστέλλει στην προσωπική θυρίδα του αιτούντα στο gov.gr

Μετά την έκδοσή του, το πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά για όλους τους πλησιέστερους συγγενείς του εκλιπόντος.

Με το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών διευρύνονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν τα ΚΕΠ προς τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, με την ψηφιοποίησή του είναι πλέον διαθέσιμα στο gov.gr τα κυριότερα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι δήμοι για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά περισσότερα από 540.000 πιστοποιητικά γέννησης, ιθαγένειας και οικογενειακής κατάστασης.

 
Πως γίνεται η διαδικασία

Πιστοποιητικά δημοτολογίου και ληξιαρχείου στο

https://reg.services.gov.gr/

Μπορείτε να:

  • εκδώσετε πιστοποιητικά και αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων. Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή μεταβληθεί από το 2013 και μετά.
  • αιτηθείτε σε ένα ΚΕΠ ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών ενός θανόντα, εάν κατά την ημέρα θανάτου του ήσασταν εγγύτερος συγγενής. Μπορείτε στη συνέχεια να επανεκδίδετε ηλεκτρονικά, αντίγραφα του πιστοποιητικού που εκδόθηκε με την παραπάνω διαδικασία, εφόσον είστε ένας/μία από τους εγγύτερους συγγενείς
  • ελέγξετε την εγκυρότητά τους

Oι ληξιαρχικές πράξεις που έχουν εκδοθεί πριν το 2013 ή μετά το 2013 και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοσή τους ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμες μέσω ηλεκτρονικής αίτησης σε ΚΕΠ.

Για αυτές τις ληξιαρχικές πράξεις επιλέξτε –Αίτηση προς ΚΕΠ-.

Στη συνέχεια, το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και sms.

Πριν ξεκινήσετε

Για την έκδοση θα χρειαστείτε:

Τους κωδικούς πρόσβασης στο TaxisNet για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας

Για τον έλεγχο της εγκυρότητας ενός εγγράφου θα χρειαστείτε:

  • είτε τον κωδικό επαλήθευσης του εγγράφου
  • είτε το QR code

Χαρακτηριστικά
Τα πιστοποιητικά και τα αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων μπορείτε να τα αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να τα εκτυπώσετε και να τα παραδώσετε έντυπα.

Όλα τα πιστοποιητικά φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του

Συχνές ερωτήσεις

1. Ποιες ληξιαρχικές πράξεις μπορώ να αναζητήσω ηλεκτρονικά;
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικές πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά.

2. Τα στοιχεία μου που εμφανίζονται στο gov.gr είναι λανθασμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη.
Τα στοιχεία σας αντλούνται από το φορολογικό μητρώο. Τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι αυτά που εμφανίζονται στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος Φυσικού Προσώπου (Ε1). Αν κάποιο από τα στοιχεία σας είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

3. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Δε βρέθηκε Λ.Π. στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Πολιτών για τα δεδομένα στοιχεία πολίτη.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που ζητήσατε μπορεί να εκδοθεί μόνο από το Δήμο. Είτε δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία σας στο Μητρώο πολιτών, είτε έχετε λανθασμένα στοιχεία στο φορολογικό μητρώο. Αν μπορείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το gov.gr τότε τα στοιχεία του φορολογικού μητρώου είναι σωστά και το πρόβλημα εντοπίζεται στα στοιχεία σας στην ληξιαρχική πράξη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δήμο σας. Αν κάποιο από τα στοιχεία σας στο φορολογικό μητρώο είναι λάθος ή είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να το διορθώσετε στη ΔΟΥ σας.

4. Προσπαθώ να βγάλω απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης και μου βγάζει μήνυμα «Η ληξιαρχική πράξη που εντοπίστηκε δεν είναι διαθέσιμη για ηλεκτρονική χορήγηση. Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Ληξιαρχείο του Δήμου σας για λεπτομέρειες.»
Διαθέσιμες ηλεκτρονικά είναι οι ληξιαρχικες πράξεις που εκδόθηκαν από το 2013 και μετά, ή παλαιότερες, οι οποίες μεταβλήθηκαν ή/και για τις οποίες εκδόθηκε απόσπασμα από το 2018 και μετά. Η ληξιαρχική πράξη που αναζητήσατε έχει εκδοθεί πριν το 2013 και δεν έχει μεταβληθεί ή δεν εκδοθεί απόσπασμα για αυτήν. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί και να εκδοθεί μία φορά από το Δήμο σας. Στην συνέχεια θα μπορείτε να το αναζητάτε και μέσω του gov.gr.

5. Μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά μου;
Ναι εφόσον είναι ανήλικα. Τα ενήλικα τέκνα μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά και ληξιαρχικές πράξεις με τους δικούς τους κωδικούς.

6. Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης;
Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού ή ληξιαρχικής πράξης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη είτε να μεταβείτε στην υπηρεσία «Έλεγχος εγκυρότητας» του gov.gr και να εισάγετε το χαρακτηριστικό ασφαλείας.

7. Μπορώ να προσκομίσω το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη σε οποιαδήποτε υπηρεσία;
Το πιστοποιητικό ή το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

8. Το πιστοποιητικό και η ληξιαρχική πράξη που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;
Ναι. Το πιστοποιητικό ή την ληξιαρχική πράξη που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με την έντυπη.