Ηλεκτρονικά οι εγγραφές σε όλες τις σχολές

Αριθμ. Φ253/139098/Α5 – ΦΕΚ B 1882 – 08.09.2015
Τροποποίηση της Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β ́) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αριθμ. Φ253/139109/Α5 – ΦΕΚ B 1882 – 08.09.2015
Τροποποίηση της Φ.253/27465/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β ́) υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου Ομάδας Β ́ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».

Αριθμ. Φ.151/139110/Α5 – ΦΕΚ B 1882 – 08.09.2015
Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α ́ στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373−Β ́/3.3.2009)