Ηλεκτρονικά η υποβολή αίτησης ασφάλισης αυτοκινήτου

Με διάταξη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ορίζεται ότι η αίτηση ασφάλισης αυτοκινήτου μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικές μεθόδους, χωρίς τη φυσική υπογραφή του πελάτη, η δε παράδοσή της από τον διανομέα στον πελάτη και στην ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο

 

Η σχετική διάταξη έχει ως εξής:

Άρθρο 6
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6α π.δ. 237/1986

Στην παρ. 2 του άρθρου 6α του π.δ. 237/1986 (Α’ 110), περί προϋποθέσεων παροχής ασφαλιστικής κάλυψης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Όπου προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία του ασφαλιστή με τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο αποζημίωσης, η επικοινωνία αυτή μπορεί να γίνεται είτε με επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία ή με αποστολή μηνύματος σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, σε στοιχεία επικοινωνίας που οι τελευταίοι έχουν δηλώσει εγγράφως ή με νόμιμα ηχογραφημένη συνομιλία ότι επιθυμούν μέσω αυτών να συναλλάσσονται με τον ασφαλιστή. Με ηλεκτρονικές μεθόδους, χωρίς τη φυσική υπογραφή του πελάτη, μπορεί να λαμβάνεται και η αίτηση ασφάλισης της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212), η δε παράδοσή της από τον διανομέα στον πελάτη και στην ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο μέσο

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης