Ηλεκτρονική διάθεση ιατρικών γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προχωρά στην ηλεκτρονική διάθεση των ιατρικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Ηλεκτρονική διάθεση ιατρικών γνωματεύσεων υγειονομικών επιτροπών Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειάς της για διασφάλιση των διαδικασιών χορήγησης των παροχών και αποτροπής φαινομένων παραβατικότητας, προχωρά στην ηλεκτρονική διάθεση των ιατρικών γνωματεύσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς.
Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη εβδομάδα, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πιστοποίηση των Φορέων παροχών αναπηρίας ώστε να αντλούνται διαδικτυακά οι ιατρικές γνωματεύσεις για τα αιτήματα που κατατίθενται στις Υπηρεσίες τους.
Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει:
Άμεση πρόσβαση στις ιατρικές γνωματεύσεις και ακολούθως μείωση της γραφειοκρατίας και της ανάγκης επισκεψιμότητας των ατόμων με αναπηρία τόσο στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσο και στους Φορείς – Παρόχους αναπηρικών επιδομάτων και προνομίων.
Εκμηδένιση των περιπτώσεων προσκόμισης πλαστών γνωματεύσεων και χορήγησης παροχών σε μη δικαιούχους.
Δυνατότητα επανελέγχου όλων των ήδη προσκομισθεισών ιατρικών γνωματεύσεων.
Ο επανέλεγχος κρίνεται απαραίτητος, καθότι μόνο στο Δήμο Πειραιά εντοπίστηκαν δεκαεπτά (17) περιπτώσεις προσκόμισης πλαστών ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες και παραπέμπονται αρμοδίως για την απόδοση ευθυνών.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ