Οινοποιεία – Οινολογικά εργαστήρια. Προϋποθέσεις λειτουργίας

Οινοποιεία – Οινολογικά εργαστήρια. Προϋποθέσεις λειτουργίας

Η ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων αποθεμάτων των οινοποιείων
Με σχετική ανακοίνωσή του (6-8-2019), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρει στην ηλεκτρονική εφαρμογή δηλώσεων αποθεμάτων οινοποιείων το παρακάτω κείμενο:

«Λόγω μη ολοκλήρωσης αναγκαίων αλλαγών στη βάση του ΥπΑΑΤ η ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων αποθεμάτων των οινοποιείων δεν θα είναι δυνατή πριν την 19η Αυγούστου 2019»

 

Αριθμ. 2254/53201 – ΦΕΚ B 1352 – 13.05.2016
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και των διαδικασιών λειτουργίας και ελέγχου των οινοποιείων στις περιπτώσεις συστέγασης με εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, μαρμελάδας από ξηρή σταφίδα, χυμού από σταφύλια ή με εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες.

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2016 – ΦΕΚ A 82 – 09.05.2016
Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας οινολογικών εργαστηρίων, των υποχρεώσεων και των ελέγχων κατά τη λειτουργία αυτών