ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Πρόσληψη 50 ατόμων για τις εκλογές 2015

Πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων (ΥΕ εργατών) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες διενέργειας των επικείμενων Βουλευτικων εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Η απόφαση έγκρισης με τις λεπτομέρειες