Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (Δ1, Δ2) έτους αναφοράς 2012

Καταληκτικές ημερομηνίες ηλεκτρονικής υποβολής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών (Δ1, Δ2) έτους αναφοράς 2012

  • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 1,2,3.
  • Μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 4,5,6.
  • Μέχρι την 7η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7,8,9.
  • Μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2013 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 0.

Πηγή: gsis.gr