Καταγραφή, στρατολογική παρακολούθηση και απογραφής στρατευσίμων

stratologiaΑριθμ. Φ. 429.1/47/354987/Σ. 2252 – ΦΕΚ Β 3176 – 13.12.2013

Ρύθμιση θεμάτων καταγραφής, στρατολογικής παρακολούθησης και απογραφής στρατευσίμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/13-12-05, τ. Α΄).
β. Αριθμ. Υ304/1 Ιουλ 2013 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ 1635/2.7.2013, τ. Β΄).
γ. Την υπ’ αριθμ. Υ305/01-07-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού « Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1628/1.7.2013, τ. Β΄).
δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ε. Την από 19.10.2013, πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στοιχεία που αναγράφονται στα Δελτία Απογραφής (ΔΑ)
1. Τα Δελτία Απογραφής (ΔΑ) που υποχρεούνται να συμπληρώνουν οι στρατεύσιμοι περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
α. Στρατολογικά στοιχεία, [αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) και Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ)].
β. Ληξιαρχικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία και έτος γέννησης).
γ. Στοιχεία Ταυτότητας [Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή διαβατηρίου], Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Μητρώο Αρρένων Δήμου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο στρατεύσιμος.
δ. Πλήρη διεύθυνση διαμονής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλέφωνα επικοινωνίας.
ε. Γραμματικές γνώσεις, ειδικές γνώσεις και ικανότητες (ναυταθλητισμός, κολύμβηση, πολεμικές τέχνες, άδεια οδήγησης κ.λπ.), ξένες γλώσσες και βαθμό γνώσης τους, θρήσκευμα, επάγγελμα του γονέα τους, επάγγελμα που ασκούν οι ίδιοι και χρονικό διάστημα άσκησής του. Η δήλωση του θρησκεύματος είναι προαιρετική.
στ. Σωματομετρικά στοιχεία, ομάδα αίματος και τυχόν παθήσεις.
ζ. Διάρκεια πιθανής μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.
η. Προτίμηση Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και επιθυμία εκπλήρωσης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης στις Ειδικές Δυνάμεις.
θ. Κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνεται απαραίτητο για την απογραφή των στρατευσίμων.

2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου του Δελτίου Απογραφής, καθορίζεται και τροποποιείται από τη ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ.

Άρθρο 2
Τρόπος συμπλήρωσης των ΔΑ και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται από τους στρατεύσιμους
1. Οι στρατεύσιμοι προσέρχονται για την απογραφή τους σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Για την απογραφή απαιτείται η συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής που γίνεται από τις προαναφερόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικά, με σαφήνεια και ακρίβεια.

2. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό μπορούν να απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, συμπληρώνοντας το έντυπο του Δελτίου Απογραφής, το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr) και να το αποστείλουν συμπληρωμένο στην αρμόδια ΣΥ μέσω της αρμόδιας προξενικής αρχής.

3. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων, οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την καθορισμένη προθεσμία από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, να υποβάλουν στην αρμόδια ΣΥ βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.

4. Όσοι έχουν προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις.

Άρθρο 3
Προθεσμίες και υπηρεσίες κατάθεσης των ΔΑ
1. Η διαδικασία απογραφής, πραγματοποιείται κατά τα πρώτο τρίμηνο του έτους, κατά το οποίο οι στρατεύσιμοι διανύουν το δέκατο ένατο έτος της ηλικίας τους [π.χ. οι γεννηθέντες το έτος 1996 (ανήκοντες στην κλάση 2017) απογράφονται το έτος 2014].

2. Ειδικά, όσοι έχουν την ιδιότητα του μονίμου κατοίκου εξωτερικού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις του νόμου περί Στρατολογίας των Ελλήνων, μπορούν να απογραφούν έως την προηγούμενη της ημερομηνίας που υποχρεούνται να καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω λήξης ή διακοπής της νόμιμης παραμονής τους έξω απ’ αυτές. Αυτοί μπορούν να απογράφονται, συμπληρώνοντας έντυπο Δελτίου Απογραφής και μέσω των αρμόδιων ελληνικών προξενικών αρχών, στο οποίο θα δηλώνουν τη διεύθυνσή τους στο εξωτερικό και τη διεύθυνση διαμονής τους στην Ελλάδα, εφόσον διαθέτουν, ή τη διεύθυνση διαμονής συγγενικού τους προσώπου και στη συνέχεια θα αποστέλλεται στην αρμόδια ΣΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.

3. Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ δεν εκδίδεται από τις ΣΥ και τα ΚΕΠ. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

4. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στρατευσίμων καθορίζονται τα εξής:

α. Η ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ, μέσω του Γραφείου Τύπου/ΓΕΕΘΑ μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτών, μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) πανελλήνιας εμβέλειας.

β. Οι ΣΥ:
(1) Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του προηγούμενου της απογραφής έτους γνωστοποιούν την έναρξη της διαδικασίας απογραφής στα ΚΕΠ, στην Περιφέρεια, στους Δήμους, καθώς και σε κάθε άλλο φορέα εδαφικής αρμοδιότητάς τους που ενδεχομένως παρακολουθεί άτομα της αυτής ηλικίας, ο οποίος, κατά την κρίση τους, θα συμβάλει στην ευρεία δημοσιοποίηση της διαδικασίας απογραφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα λύκεια, οι σχολές της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων, κλπ). Οι ΣΥ πλην των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώνουν και τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου.

(2) Προετοιμάζονται κατάλληλα για την υποδοχή των στρατευσίμων.

(3) Ενημερώνουν τους στρατευσίμους για τη διαδικασία στράτευσης, χορήγησης αναβολής σπουδών και κατάταξης, τονίζοντάς τους ιδιαίτερα τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεών τους.

γ. Οι Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΔΣΥ), εκδίδουν οδηγίες, προς τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, για την ομαλή διεξαγωγή της απογραφικής διαδικασίας.

δ. Τα ΚΕΠ ελέγχουν εγκαίρως την πρόσβασή τους στην μηχανογραφική εφαρμογή της ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ και αναρτούν στους πίνακες ανακοινώσεών τους τις ημερομηνίες απογραφής, που τους κοινοποιήθηκαν από τις αρμόδιες ΣΥ.

Άρθρο 4
Διαδικασία τήρησης, μηχανογραφικής επεξεργασίας των ΔΑ
1. Οι ΣΥ συμπληρώνουν στο Μηχανογραφικό Αρχείο της Κλάσης (ΜΑΚ) όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και προβαίνουν στην εκτύπωση του ΔΑ που υπογράφεται από τους ενδιαφερόμενους.

2. Τα ΚΕΠ, επίσης μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Απογραφής και τα αποστέλλουν εντός δεκαημέρου, συγκεντρωτικά, μαζί με τις τυχόν συνυποβληθείσες από τους στρατευσίμους ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις, στις αρμόδιες ΣΥ.

3. Τα Δελτία Απογραφής τηρούνται από τις ΣΥ στις οποίες υποβλήθηκαν και καταστρέφονται μετά την ονομαστική κατανομή των στρατευσίμων στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Τα Δελτία Απογραφής των στρατευσίμων, που δήλωσαν πάθηση ή βλάβη της υγείας τους, μαζί με τις ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις, υποβάλλονται από τις ΣΥ στην ΔΣΣΝΣ/ΓΕΕΘΑ εντός μηνός από τη λήξη της απογραφής.

Άρθρο 5
Τρόπος αναζήτησης όσων δεν κατέθεσαν ΔΑ
1. Οι ΣΥ από την 1η Απριλίου αναζητούν, μέσω των Δημοτικών, Αστυνομικών και Προξενικών Αρχών, όσους δεν απογράφηκαν, προκειμένου να εξακριβώσουν τους λόγους, για τους οποίους ο κάθε στρατεύσιμος δεν υπέβαλε Δελτίο Απογραφής. Πριν την αποστολή στις παραπάνω Αρχές των εντύπων αναζήτησης, να γίνεται προσπάθεια εξακρίβωσης της διεύθυνσης διαμονής τους με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. από τους Στρατολογικούς Πίνακες, το διαδίκτυο, τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ για έκδοση αστυνομικής ταυτότητας, τις αρμόδιες για εγγραφή σε μητρώο αρρένων Υπηρεσίες των ΟΤΑ, κ.λπ.). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις αναζήτησης στρατευσίμων μέσω των αρμόδιων προξενικών αρχών, εφόσον δεν προκύπτει πλήρης διεύθυνση διαμονής να αναγράφεται τουλάχιστον η πόλη στην οποία διαμένουν.

2. Οι στρατεύσιμοι, που υποβάλουν Δελτίο Απογραφής από την 1η Απριλίου του έτους που διανύουν το 19ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας αρχικής κατάταξης της κλάσης τους, θεωρούνται ότι το υπέβαλαν εκπρόθεσμα. Μετά την ημερομηνία αυτή, θεωρούνται ότι δεν υπέβαλαν Δελτίο Απογραφής είτε το καταθέσουν είτε όχι.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Η υπ’ αριθμ. Φ.429.1/53/158328/Σ.1962/29 Δεκ 05 (ΦΕΚ 1908, 30-12-05, τ. Β΄) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, καταργείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Διοικητικές, ερμηνευτικές και διαδικαστικής φύσεως οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ