Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που αδειοδοτούνται από το Δήμο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1. Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που αδειοδοτούνται από το Δήμο και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 80 Ν. 3643/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , της Υγ/κής Διάταξης ΑΙβ 8577/83 (ΦΕΚ 526 Β΄) και της Τοπικής Κανονιστικής :

Είδος / Κατηγορία

Διατάξεις

(1) Καταστήματα προσφοράς ποτών, χωρίς φαγητό σε καθήμενους πελάτες : Α1β/8577/1983 άρθρο 37

Καφενεία,

Οινοπωλεία,

Κυλικεία.

(2)Καταστήματα παρασκευής ή και διάθεσης φαγητών με τη συνοδεία ή μη ποτών σε καθήμενους πελάτες : Α1β/8577/1983 άρθρο 38

Εστιατόριο,

Οινομαγειρείο,

Ταβέρνα,

Πατσατζίδικο,

Ψαροταβέρνα,

Ψητοπωλείο,

Οβελιστήριο,

Πιτσαρία,

Σνακ Μπαρ (ή ζυθοπωλείο, μπυραρία, ουζερί, κ.λπ.).

(3) Καταστήματα παρασκευής και διάθεσης γλυκισμάτων και παρασκευασμάτων γάλακτος σε καθήμενους πελάτες :

Α1β/8577/1983 άρθρο 39

Ζαχαροπλαστείο,

Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο,

Γαλακτοπωλείο,

Αναψυκτήριο,

Μπουγατσάδικο,

Λουκουματζίδικο,

Λουκουματζίδικο αμιγές,

Μηχανήματα στιγμιαίας παρασκευής και διάθεσης παγωτού.

Υγ. Κανον. Άρθρο 55 (Φ.Ε.Κ. 275 Β΄/ 1938)¾ (4)Κουρεία ? Κομμωτήρια,

Υ.Α. 10330/31-12-61 (Φ.Ε.Κ. 466 Β΄)¾

Π.Δ. 148/94 Άρθρο 7 (Φ.Ε.Κ. 99¾ Α΄)

(5) Μικτά καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κ.λπ. σε καθήμενους πελάτες.

Α1β/8577/1983 άρθρο 40

(6) Καταστήματα προσφοράς τροφίμων ή και ποτών σε περαστικούς (μη καθήμενους) πελάτες : Α1β/8577/1983 άρθρο 42

Υ.Α. 87539/2006

Αναψυκτήριο περίπτερο,

Κατάστημα αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα,

Παγωτοπωλείο,

Οβελιστήριο,

Κυλικεία μεγάρων, σχολείων, κ.λπ.

(7) Καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών : Α1β/8577/1983 άρθρο 43

Ν. 3377/2005 άρθρο 10 (ιχθυοπωλείο)

Υγειον. Διάταξη : 1/2006 (ιχθυοπωλείο)

Παντοπωλείο,

Οπωρολαχανοπωλείο, Οπωροπωλείο,

Πτηνοπωλείο, Αυγοπωλείο,

Ιχθυοπωλείο,

Καφεκοπτείο,

Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου,

Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου,

Αμιγές γαλακτοπωλείο,

Κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων,

Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων,

Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών,

Κατάστημα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας,

Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών.

(8) Κρεοπωλεία. Α1β/8577/1983 άρθρο 43

Π.Δ. 126/2000 (Φ.Ε.Κ. 111 Α΄)

(όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 121/2006)

Ν. 3377/2005 άρθρο 10

Υγειον. Διάταξη : 1/2006

2 . Καταστήματα που αδειοδοτούνται από το Δήμο και εμπίπτουν σε διάφορες διατάξεις:
α) Θέατρα, Κινηματογράφοι, Ψυχαγωγικές Παιδιές,
β) “Αμιγείς” Επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου,
γ) Παιδότοποι,
δ) Ψυχαγωγικά Τεχνικά παίγνια.

3 . Διαδικασία για άδεια ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
α. φάση : κατατίθενται τα ενδεδειγμένα για την προέγκριση δικαιολογητικά και εξετάζονται τα σχετικά με:
– τις χρήσεις γης
– την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης
– το αν συνάδει η λειτουργία του καταστήματος , με ρυθμίσεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου .
Εφόσον συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Δημαρχιακή επιτροπή χορηγεί την προέγκριση.
β. φάση : κατατίθενται τα ενδεδειγμένα για μετά την προέγκριση δικαιολογητικά

4 . Καταστήματα για τα οποία χορηγείται απευθείας άδεια (χωρίς προέγκριση) .

– Εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων ( π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων )

– Εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ( αρθ. 1 περ. γ της ΚΥΑ 10551/2007) , με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα αυτή δεν απαγορεύεται από τις κείμενες διατάξεις (αρθ. 6 παρ 3 της ΚΥΑ 10551/2007)

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις , δεν απαιτείται προέγκριση της Δημαρχιακής επιτροπής και στις περιπτώσει αντικατάστασης αδειών (μεταβίβαση, μίσθωση, αντικατάσταση εκπροσώπου ή υπευθύνου, είσοδος ή αποχώρηση εταίρου, αποχώρηση ιδρυτικών μελών προσωπικής εταιρείας, αλλαγής της σύνθεσης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας και αλλαγή επωνυμίας)