Καταβολή σύνταξης συνταξιούχων Δημοσίου στις 23-12-2013

Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής:

«Η σύνταξη του μηνός Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 23 Δεκεμβρίου 2013, αντί στις 30 Δεκεμβρίου όπως προβλέπεται.

Η ρύθμιση αυτή γίνεται λόγω των εορτών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας υπέγραψε σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2013, τη σχετική Απόφαση».

Πηγή: minfin.gr

————————————–

Αθήνα 04/12/2013
Αρ. πρωτ.: 218064/0092

ΘΕΜΑ: Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2014 την 23-12-2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2014 θα καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2013, την 23η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.