Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών

Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών

Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30 για το σχολικό έτος 2019-2020
Αριθμ. 126988/Δ1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3246/23.08.2019
Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας όπου θα ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

Π.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΕΠ (ΠΕ30) ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9521013 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ ΠΕ30 1
2 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070081 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕ30 1
3 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070080 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕ30 1
4 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 9070092 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΠΕ30 1
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280038 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΠΕ30 1
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280227 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΠΕ30 1
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 9280037 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΠΕ30 1
8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360043 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΠΕ30 1
9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 9360041 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΟΣ ΠΕ30 1
10 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170263 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ30 1
11 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170427 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΠΕ30 1
12 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9160035 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ- ΑΡΑΧΟΥ – ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ ΠΕ30 1
13 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9160005 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ30 1
14 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9520835 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕ30 1
15 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9160032 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ30 1
16 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9190154 3ο ΔΙΑΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΕ30 1
17 ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9190835 5ο ΔΙΑΠ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΠΕ30 1
18 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 9220359 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ ΠΕ30 1
19 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 9450009 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ30 1
20 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310215 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ30 1
21 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310437 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ30 1
22 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310189 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ30 1
23 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310192 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΕ30 1
24 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9310452 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΠΕ30 1
25 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060182 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ30 1
26 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060183 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΠΕ30 1
27 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 9060221 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΓΕΪΚΩΝ ΠΕ30 1
28 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9150004 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕ30 1
29 ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9150006 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕ30 1
30 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9150262 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕ30 1
31 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 9150232 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕ30 1
32 ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ 9010096 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕ30 1
33 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9050287 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΕ30 1
34 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9051150 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΠΕ30 1
35 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9050267 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕ30 1
36 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9050831 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕ30 1
37 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9051752 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΕ30 1
38 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9050616 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ30 1
39 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9051852 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΕ30 1
40 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9051558 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ30 1
41 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 9521333 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΕ30 1
42 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 9050333 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕ30 1
43 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 9420285 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ30 1
44 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 9420273 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕ30 1
45 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 9370266 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ30 1
46 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 9521267 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ ΠΕ30 1
47 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9210063 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕ30 1

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως