Και σε άνδρες δικηγόρους το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Και σε άνδρες δικηγόρους το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού

Δικηγόρος διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη επειδή το Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών αρνήθηκε να του χορηγήσει το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Περίθαλψης, δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άμεσα ασφαλισμένες γυναίκες δικηγόροι και οι γυναίκες ασκούμενοι δικηγόροι. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι το επίμαχο άρθρο του Κανονισμού του Ταμείου εισάγει άμεση διάκριση λόγω φύλου, σε βάρος των ανδρών ασφαλισμένων. Το Ταμείο ανταποκρίθηκε θετικά και ενημέρωσε εγγράφως την Αρχή ότι εγκρίθηκε η χορήγηση του επιδόματος στον συγκεκριμένο πολίτη καθώς και ότι στο εξής θα λαμβάνουν το επίδομα και οι άνδρες άμεσα ασφαλισμένοι δικηγόροι.

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2015/12/epidoma-vrefonhpiakoy-sta8moy.pdf”]