ΚΕΠΑ. Γραμματείες και συνεδριάσεις υγειονομικών επιτροπών

Αριθμ. 142205 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1966/27.03.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 593296/2022 απόφασης του Διοικητή e-ΕΦΚΑ «Καθορισμός σημείων λειτουργίας των γραμματειών ΚΕ.Π.Α. και των σημείων διενέργειας συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.» (Β’ 6751).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό Γραμματείας ΚΕΠΑ υπαγόμενης στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους.
2. Τον καθορισμό σημείου διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. με έδρα το Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους.
3. Ύστερα από τα παραπάνω, η υπ’ αρ. 593296/2022 (Β’ 6751) απόφαση Διοικητή του e- ΕΦΚΑ τροποποιείται ως εξής:

α) Στο κεφάλαιο Α:
αα) Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «Στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργούν εξήντα τρεις (63) γραμματείες ΚΕ.Π.Α.:».
αβ) Προστίθεται νέα περίπτωση 9: «9. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Άργους, η οποία υπάγεται στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους» και οι υφιστάμενες περ. 9-62 της παρ. Α της υπ’ αρ. 593296/2022 απόφασης αναριθμούνται σε 10-63.

β) Στο κεφάλαιο Β:
βα) Η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «Οι Τοπικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργούν πενήντα τρία (53) σημεία διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.:»
ββ) Προστίθεται νέα περίπτωση 7:

«7. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Άργους, το οποίο εδρεύει στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους» και οι υφιστάμενες περ. 7-52 της παρ. Β της υπ’ αρ. 593296/2022 απόφασης αναριθμούνται σε 8-53.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, η υπ’ αρ. 593296/2022 (Β’ 6751) απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργούν εξήντα τρεις (63) γραμματείες ΚΕΠΑ:

1. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αγίου Αλεξίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Αχαΐας.
2. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αγίου Νικολάου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου.
3. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αγρινίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Αιτωλοακαρνανίας.
4. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αθηνών, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας με έδρα την Αθήνα.
5. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αλεξάνδρας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ε’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας.
6. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αλεξανδρούπολης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Έβρου.
7. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αμαρουσίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Δ’ Βόρειου Τομέα Αθήνας.
8. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Αργοστολίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Κεφαλληνίας.
9. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Άργους, η οποία υπάγεται στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους.
10. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Άρτας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Άρτας.
11. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Βέροιας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ημαθίας.
12. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Βόλου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Μαγνησίας.
13. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Γλυφάδας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Νοτίου Τομέα Αθήνας με έδρα τη Γλυφάδα.
14. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Διδυμοτείχου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Έβρου.
15. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Δράμας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Δράμας.
16. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Έδεσσας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πέλλας.
17. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ελευσίνας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Δυτικής Αττικής.
18. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ζακύνθου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ζακύνθου.
19. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ηγουμενίτσας, η οποία υπάγε-ται στην Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
20. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ηρακλείου Κρήτης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Ηρακλείου.
21. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Θήβας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Βοιωτίας.
22. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ιωαννίνων, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ιωαννίνων.
23. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καβάλας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Καβάλας.
24. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καλαμάτας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Μεσσηνίας.
25. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καλλιθέας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Νότιου Τομέα Αθήνας.
26. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καλύμνου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Δωδεκανήσου.
27. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καρδίτσας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Καρδίτσας.
28. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Καστοριάς, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Καστοριάς.
29. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κατερίνης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Πιερίας.
30. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κέρκυρας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας.
31. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κιλκίς, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς.
32. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κοζάνης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κοζάνης.
33. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κορίνθου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κορινθίας.
34. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κορωπίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Δ’ Ανατολικής Αττικής.
35. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Κω, η οποία υπάγεται στην Το-πική Διεύθυνση Γ’ Δωδεκανήσου.
36. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Λαμίας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Φθιώτιδας.
37. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Λάρισας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Λάρισας.
38. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Λέρου, η οποία υπάγεται στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου.
39. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Λιβαδειάς, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ Α’ Βοιωτίας.
40. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Μύρινας, η οποία υπάγεται στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου.
41. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Μυτιλήνης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Λέσβου.
42. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ν. Φιλαδέλφειας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση ΣΤ’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας.
43. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Νίκαιας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ε’ Πειραιώς.
44. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ξάνθης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ξάνθης.
45. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πατησίων, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Δ’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας.
46. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πειραιά, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πειραιώς.
47. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Περιστερίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Δυτικού Τομέα Αθήνας.
48. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πολυγύρου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής.
49. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πρέβεζας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας.
50. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πύλης Αξιού, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Θεσσαλονίκης.
51. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Πύργου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ηλείας.
52. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ρεθύμνου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ρεθύμνης.
53. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ροδόπης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Ροδόπης.
54. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Ρόδου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Δωδεκανήσου.
55. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Σάμου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Σάμου.
56. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Σερρών, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Σερρών.
57. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Σπάρτης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Λακωνίας.
58. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Σύρου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κυκλάδων.
59. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Τρικάλων, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Τρικάλων.
60. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Τρίπολης, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνσή Αρκαδίας.
61. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Χαλκίδας, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Εύβοιας.
62. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Χανίων, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Χανίων.
63. Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. Χίου, η οποία υπάγεται στην Τοπική Διεύθυνση Χίου.

 
 

Β. Οι Τοπικές Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) λειτουργούν πενήντα τρία (53) σημεία διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ:

1. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επι-τροπών ΚΕ.Π.Α. Αγίου Αλεξίου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Αχαΐας.
2. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Αγίου Νικολάου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Λασιθίου.
3. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επι-τροπών ΚΕ.Π.Α. Αγρινίου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Αιτωλοακαρνανίας.
4. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επι-τροπών ΚΕ.Π.Α. Αθηνών, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Κεντρικού Τομέα Αθήνας.
5. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Αλεξανδρούπολης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Έβρου.
6. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Αργοστολίου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Κεφαλληνίας.
7. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Άργους, το οποίο εδρεύει στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Α’ Κοινωνικής Ασφάλισης Άργους.
8. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Άρτας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Άρτας.
9. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επι-τροπών ΚΕ.Π.Α. Βέροιας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ημαθίας.
10. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Βόλου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Μαγνησίας.
11. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Διδυμοτείχου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Έβρου.
12. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Δράμας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Δράμας.
13. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Έδεσσας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Πέλλας.
14. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ελευσίνας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Δυτικής Αττικής.
15. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ζακύνθου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Ζακύνθου.
16. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ηγουμενίτσας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
17. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Ηρακλείου.
18. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Θήβας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Βοιωτίας.
19. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ιωαννίνων, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ιωαννίνων.
20. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Καβάλας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Καβάλας.
21. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Καλαμάτας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Μεσσηνίας.
22. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Καλύμνου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Δωδεκανήσου.
23. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Καρδίτσας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Καρδίτσας.
24. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Καστοριάς, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Καστοριάς.
25. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Κατερίνης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Πιερίας.
26. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Κέρκυρας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Κέρκυρας.
27. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Κιλκίς, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Κιλκίς.
28. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α Κοζάνης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κοζάνης.
29. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Κορίνθου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κορινθίας.
30. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Κω, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Γ’ Δωδεκανήσου.
31. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Λαμίας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Φθιώτιδας.
32. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Λάρισας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Λάρισας.
33. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Λέρου, το οποίο εδρεύει στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λέρου.
34. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Λιβαδειάς, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Βοιωτίας.
35. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Μύρινας, το οποίο εδρεύει στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης Λήμνου.
36. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Μυτιλήνης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Λέσβου.
37. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ξάνθης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Ξάνθης.
38. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Πολυγύρου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Χαλκιδικής.
39. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Πρέβεζας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Πρέβεζας.
40. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Πύλης Αξιού, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Β’ Θεσσαλονίκης.
41. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Πύργου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Ηλείας.
42. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ρεθύμνου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Ρεθύμνης.
43. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ροδόπης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Ροδόπης.
44. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Ρόδου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Δωδεκανήσου.
45. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Σάμου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Σάμου.
46. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Σερρών, το οποίο εδρεύει στο Τοπική Διεύθυνση Σερρών.
47. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Σπάρτης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Λακωνίας.
48. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Σύρου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Κυκλάδων.
49. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Τρικάλων, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Τρικάλων.
50. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Τρίπολης, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνσή Αρκαδίας.
51. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Χαλκίδας, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Α’ Εύβοιας.
52. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Χανίων, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Χανίων.
53. Σημείο διενέργειας συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α. Χίου, το οποίο εδρεύει στην Τοπική Διεύθυνση Χίου

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης