Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού τεχνικών και θεωρητικών μαθημάτων, και ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας πιανιστών-συνοδών καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης για το σχολικό έτος 2018- 2019Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΝΠΔΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού),στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την κάλυψη των θέσεων διδακτικού προσωπικού και προσωπικού συνοδείας καλλιτεχνικών μαθημάτων, ως εξής:

α) Καθηγητές Τεχνικών Μαθημάτων

– Κλασικού χορού (μπαλέτο) 5 (πέντε) Κωδ. Ειδικότητας (01)

– Σύγχρονου χορού 6 (έξι) Κωδ. Ειδικότητας (02)

– Ρυθμικής 2 (δύο) Κωδ. Ειδικότητας (03)

– Ελληνικών Χορών 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (04)

– Χορογραφίας 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (05)

– Pilates 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (06)

β) Καθηγητές Θεωρητικών Μαθημάτων

– Ιστορία Χορού 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (07)

– Θεωρία της Μουσικής 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (08)

– Ιστορία Τέχνης 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (09)

– Θεωρία και Πρακτική της Τέχνης του Χοροκινηματογράφου 1 (μία) Κωδ. Ειδικότητας (10)

γ) Πιανίστες-Συνοδοί καλλιτεχνικών μαθημάτων

– Πιανίστες-Συνοδοί 6 (έξι) Κωδ. Ειδικότητας (11)

Καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως διακόσιες (200) ώρες μηνιαίως, στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, για το διδακτικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους, ως εξειδικευμένοι στους τομείς που περιγράφονται ανωτέρω,

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 21 Σεπτεμβρίου 2018 έως 30 Σεπτεμβρίου 2018

Η προκήρυξη