ΚΤΕΛ. Μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων

Σε όλες τις γραμμές ΚΤΕΛ παρέχεται έκπτωση στους πολύτεκνους 50%

Σε όλες τις γραμμές ΚΤΕΛ παρέχεται έκπτωση στους πολύτεκνους 50%. Απαραίτητη είναι η επίδειξη της κάρτας πολυτέκνων (πάσο) κατά την έκδοση του εισιτηρίου καθώς και κατά τον έλεγχο που θα προκύψει κατά την διαδρομή.

Αριθ. Δ22/οικ. 39969/1676 – ΦΕΚ B 3147 – 24.11.2014

Καθορισμός πίστωσης και κατανομής αυτής σε κάθε αστικό ΚΤΕΛ που ανήκει στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από τη μεταφορά με μειωμένο εισιτήριο των πολυτέκνων για το οικονομικό έτος 2014.

Σχετικά: Δρομολόγια ΚΤΕΛ