Κτηματολόγιο. Ηλεκτρονική τήρηση Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών

Αριθμ. ΠΡ1387/2435241 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3262/10.06.2024
Καθορισμός ημερομηνίας για την ηλεκτρονική τήρηση των Βιβλίων του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Από την 10.6.2024 τηρούνται και ενημερώνονται ηλεκτρονικά οι νέες εγγραφές στα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο ως εξής:

1. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιώς και Νήσων και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κυθήρων της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.

2. Στο Υποκατάστημα Κηφισιάς και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Κηφισιάς και του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νέας Ερυθραίας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

3. Στο Υποκατάστημα Χαλανδρίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων Χαλανδρίου και Παπάγου και του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αγίας Παρασκευής της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

4. Στο Υποκατάστημα Καρδίτσας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Ιθώμης και Μουζακίου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

5. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αγιάς και των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Κισσάβου και Ολύμπου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.

6. Στο Υποκατάστημα Βόλου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Αργαλαστής, Μηλέων και Ζαγοράς της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

7. Στο Υποκατάστημα Μήλου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Σερίφου και Σίφνου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

8. Στο Υποκατάστημα Χαλκίδας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Στύρων και των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Λίμνης και Σκύρου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

9. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.

10. Στο Υποκατάστημα Κιλκίς και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

11. Στο Κτηματολογικό Γραφείο Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Πατρών, του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Φαρρών και του καταργηθέντος πρώην Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τριταίας Αχαΐας, της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Κτηματολογικού Γραφείου εκ μεταφοράς.

12. Στο Υποκατάστημα Ναυπλίου και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Μη Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Επιδαύρου της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

13. Στο Υποκατάστημα Σπάρτης και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) των καταργηθέντων πρώην Μη Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων Μονεμβασιάς, Σελλασίας και Τέως Δήμου Οινούντος της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

14. Στο Υποκατάστημα Καλαμάτας και ειδικότερα για τις νέες εγγραφές στα τηρούμενα Βιβλία του Συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών (ΣΜΥ) του καταργηθέντος πρώην Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας της τοπικής αρμοδιότητας του ίδιου Υποκαταστήματος εκ μεταφοράς.

Από την ίδια ημερομηνία τα παραγόμενα ηλεκτρονικά αρχεία των ίδιων Βιβλίων (ψηφιακά Βιβλία) αντικαθιστούν τα ίδια αρχικά τηρούμενα βιβλία σε έντυπη μορφή, που καταργούνται.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 10 Ιουνίου 2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης