Κτηματολόγιο. Παράταση υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων

Παράταση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής εγγραφής πράξεων και έκδοσης πιστοποιητικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

 

Ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων για τη συνάντηση εκπροσώπων των συμβολαιογράφων με τον Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (σ.σ. χθες), συνάντηση αντιπροσωπίας της ΣΕΣΣΕ και εκπροσώπων μελών του ΔΣ του ΣΣΕΑΠΑΔ με τον Υφυπουργό για τις Τηλεπικοινωνίες και το Κτηματολόγιο κ. Θεόδωρο Λιβάνιο.

Στην συνάντηση που διεξήχθη σε καλό και θετικό κλίμα, ενημερώθηκε επίσημα ο κ. Υπουργός για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του ΣΣΕΑΠΑΔ. Επίσης, τέθηκαν υπόψη του κ. Υπουργού τα ζητήματα που ανακύπτουν από την υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραπτέων πράξεων των συμβολαιογράφων και του γνωστοποιήθηκαν εκ νέου τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συμβολαιογράφοι στις συναλλαγές τους με τα Κτηματολογικά Γραφεία.

Ύστερα από σχετική πρόταση της ΣΕΣΣΕ, την οποία αποδέχθηκε ο κ. Υφυπουργός, αποφασίστηκε η δημιουργία Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από στελέχη της ΝΥ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, εκπροσώπους της ΣΕΣΣΕ και τη Νομική Διεύθυνση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, για την οριοθέτηση του ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 16 Ν.2664/1998, την τήρηση της πενθήμερης προθεσμίας απόκρισης των Κτηματολογικών Γραφείων, την διεκπεραίωση των προδήλων σφαλμάτων καθώς και την πρόβλεψη ειδικής εντολής από τον έχοντα έννομο συμφέρον για την καταχώρηση της πράξης προς τον συμβολαιογράφο προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρήσει ηλεκτρονικά την πράξη στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Υφυπουργός ανακοίνωσε την παράταση της ημερομηνίας έναρξης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των εγγραπτέων πράξεων των συμβολαιογράφων για την 1 Νοεμβρίου 2022.

 

 

 

Σωματείο Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (30.05.2022)

Ανακοίνωση για την αναστολή της υποχρέωσης για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων από δικηγόρους και συμβολαιογράφους

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, δεν αναφέρει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Παράλληλα οι οδηγίες που δίνονται από τον Φορέα προς το προσωπικό των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων τους, είναι ότι η αναφερόμενη αναστολή έχει έναρξη ισχύος την 01/06/2022.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να προσέρχονται στα Κτηματολογικά Γραφεία και τα υποκαταστήματα τους, επαγγελματίες (δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) για να εξυπηρετηθούν από σήμερα, με συνέπεια να υπάρχει στους χώρους εργασίας μεγάλη ένταση και οι συναλλασσόμενοι να διαπληκτίζονται με τους υπαλλήλους.

 

  

 

Επειδή αυτή η προχειρότητα δεν τιμά τον Φορέα, παρακαλούμε όπως άμεσα διευκρινίσετε σε όλα τα Μ.Μ.Ε. και τους επαγγελματικούς συλλόγους, την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 

ΣχετικάΥποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και την έκδοση πιστοποιητικών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο