Λαϊκές αγορές του Δήμου Καλλιθέας Αττικής

Αριθμ. απόφ. 435/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4496/30.12.2016
Χωροθέτηση λαϊκών αγορών Τζιτζιφιές (ημέρα Τρίτη), Αγία Ελεούσα (ημέρα Τρίτη) της Β Πειραιά, Καλλιθέα (ημέρα Παρασκευή) και Σφαγεία Καλλιθέας (ημέρα Παρασκευή) της Β Αθηνών του Δήμου Καλλιθέας

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (συνεδρίαση 39η/15- 12-2016 θέμα 22ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Καλλιθέας ως εξής:
Α) Λαϊκή αγορά Αγία Ελεούσα της Β Πειραιά (ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μήνες (αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά, στις οδούς:
1) Λασκαρίδου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)
2) Λυκούργου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)
3) Σπάρτης (από Αραπάκη μέχρι Ακροπόλεως) και Σαπφούς (από Ιατρίδου έως Σαπφούς 169)
4) Λυκούργου (από Αγ. Ελεούσης μέχρι Φορνεζή)

Β) Λαϊκή αγορά Τζιτζιφιές της Β Πειραιά (ημέρα Τρίτη) εκ περιτροπής ανά έξι (6) μήνες (αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά στις οδούς:
1) Κέκροπος (από Ηλέκτρας μέχρι Λυσικράτους)
2) Σοφοκλέους (από Ηλέκτρας μέχρι Φοινίκων)

Γ) Λαϊκή αγορά Καλλιθέα της Β Αθηνών (ημέρα Παρασκευή) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μηνες (αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά, στις οδούς:
1) Αριστείδου (Από Ευαγγελιστρίας έως Ματζαγριωτάκη)
2) Μενελάου (από Ελ.Βενιζέλου έως Σωκράτους) και Ηρακλέους (από Μενελάου έως Αγ. Πάντων)
3) Ανδρομάχης (από Ευαγγελιστρίας έως Ματζαγριωτάκη)
4) Ατθίδων (από Ελ. Βενιζέλου έως Σωκράτους) και Σοφοκλέους (από Ατθιδών έως Χαροκόπου)

Δ) Λαϊκή αγορά Σφαγεία Καλλιθέας της Β Αθηνών (ημέρα Παρασκευή) εκ περιτροπής ανά (6) έξι μήνες (αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο 2016) με την παρακάτω σειρά, στις οδούς:
1) Μενελάου (από οδό Μενελάου 97 έως Κρέμου)
2) Λυκούργου (από Χαροκόπου έως Δημητρακοπούλου)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως