Λήγει η προθεσμία για κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Στις 31 Μαρτίου 2023 λήγει η προθεσμία για την κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) από τους στρατεύσιμους της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005).

 

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

α. Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet

https://www.gov.gr/ipiresies/strateuse/apographe/katathese-deltiou-apographes-strateusimon

Θα χρειαστείτε:

  1. τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σας (ΑΦΜ)
  2. τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet.
  3. το email επικοινωνίας σας
  4. το στρατιωτικό αριθμό σας

Σχετικές οδηγίες

 

β. Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Σχετικές οδηγίες