ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ – Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΙΤΕΑΣ – Πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Ιτέας

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες