Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Πιερία

Αριθμ. 5753 – ΦΕΚ B 1691 – 14.08.2015
Λειτουργία καταστημάτων κατά τις Κυριακές και αργίες σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές Δήμων του Νομού Πιερίας, που έχουν χαρακτηρισθεί ως τουριστικοί τόποι.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε την προαιρετική λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων τροφίμων που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε αυστηρά οριοθετούμενες περιοχές ως τουριστικοί τόποι (Κατερίνη, Λιτόχωρο και οι τέως Κοινότητες Λεπτοκαρυάς, Μακρυγιάλου, Μεθώνης, Παραλίας και Πλαταμώνος) για τη θερινή τουριστική περίοδο και με ωράριο από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 20.00 μ.μ. 

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις Κυριακές και αργίες θα χορηγούνται οι νόμιμες προσαυξήσεις και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης, σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας

—————-

Αριθμ. 416989(3002) οικ. – ΦΕΚ Β 2826 – 05.11.2013
Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Π.Ε. Πιερίας.
Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην εκείνων που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) Τα εμπορικά καταστήματα να έχουν συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα,

β) να μην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νομική σχέση σε αλυσίδα καταστημάτων, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise),

γ) να μην λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» («shops-in-a-shop») και να μην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα («outlet»), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.

Η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα αφορά τις Κυριακές κατά τη χρονική περίοδο από 1 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου και από ώρα 11.00 έως 20:00, με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α).

Η παρούσα απόφαση θα εφαρμόζεται σε περιοχές της Π.Ε. Πιερίας, οι οποίες ανακηρύχθηκαν ως τουριστικοί τόποι με το Π.Δ. 899/1976 και επιπλέον στις οριζόμενες με αυτήν:

α) ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ολυμπιακή Ακτή, Παραλία, Καλλιθέα, Περίσταση, Κορινός.

β) ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ: Λιτόχωρο, Δίον, Λεπτοκαρυά, Πλαταμώνας, Νέοι Πόροι, Νέος Παντελεήμονας, Παλαιός Παντελεήμονας, Σκοτίνα.

γ) ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Μακρύ γιαλός, Μεθώνη, Νέα Αγαθούπολη.

δ) Για τους οικισμούς Ελατοχωρίου και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του έτους.

ε) Για την πόλη της Κατερίνης, επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, που πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται παραπάνω, την Κυριακή ανάμεσα στις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/90 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην παρούσα τη φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

Για τα αποκλειστικώς τουριστικά καταστήματα (είδη λαϊκής τέχνης, τουριστικών ειδών) ορίζεται ότι μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα και μετά τη λήξη του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω, υπό τον όρο ότι δεν απασχολούν προσωπικό τις ώρες αυτές.

Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 31 Οκτωβρίου 2013
Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ