Μέσω TAXISNET αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ TAXISNET

Mε σκοπό τη διευκόλυνση και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις συναλλαγές τους, ολοκληρώθηκε, μετά από οδηγίες της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, η αναβάθμιση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας για Χρέη προς το Δημόσιο» (ΔΗΛΕΔ/ΓΓΔΕ)

Εφεξής, εκδίδεται ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.

2) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τα τριάντα (30) ευρώ.

3) Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης, εφόσον οι οφειλές δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

4) Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου, εφόσον οι οφειλές είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση είναι ενήμερη.

Η αίτηση για τη χορήγηση, ηλεκτρονικά, του αποδεικτικού ενημερότητας έχει τροποποιηθεί και απαιτείται να καταχωρούνται:

1) Η αιτία έκδοσης:

  • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου.
  • Είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης.
  • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.

2) Ο φορέας κατάθεσης.

3) Τα στοιχεία τίτλου πληρωμής, σε περίπτωση που η αιτία έκδοσης αφορά σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Κυβέρνησης.