Μεταβίβαση ενάριθμου ΕΙΧ ή ΔΙΧ αυτοκινήτου

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ). (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ) λόγω κληρονομιάς. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) στο όνομα κληρονόμων. (Η αίτηση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία)