Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 16/2015 – ΦΕΚ B 2326 – 29.10.2015
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων