Μη χειρουργική εμφύτευση συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών

Αριθ. Α3γ/οικ. 72667 – ΦΕΚ B 3180 – 04.10.2016
Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης τμημάτων νοσοκομείων και κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος MitraClip – κριτήρια επιλογής ασθενών