Μόνο αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά η αίτηση για επίδομα ανεργίας

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, η αίτηση για επίδομα ανεργίας υποβάλλεται μόνο αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά

Συγκεκριμένα:

Η αίτηση για επίδομα ανεργίας υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας ή ηλεκτρονικά 

 

Οι σχετικές προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 172
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954

Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197), περί της διαδικασίας εξασφάλισης αξίωσης προς επιδότηση ανεργίας, τροποποιείται προκειμένου να αφαιρεθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης για επιδότηση ανεργίας από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για να επιδοτηθεί ο άνεργος, υποβάλλει αίτηση για επιδότηση στην αρμόδια υπηρεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ήτοι στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του τόπου κατοικίας του, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη λύση της σχέσης εργασίας. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στο αρμόδιο κατάστημα ή ηλεκτρονικά

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης