Νέες ταυτότητες. Αλλάζουν με προσθήκη νέων προδιαγραφών

Νέες ταυτότητες. Αλλάζουν με προσθήκη νέων προδιαγραφών

Το νέο έντυπο ταυτότητας μετατρέπεται σε ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» με προσθήκη νέων προδιαγραφών
Η νέα ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχώρησε στην ματαίωση του διαγωνισμού προμήθειας νέων ταυτοτήτων  με σκοπό να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός που θα περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (πχ το ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ κλπ), ούτως ώστε πλέον να μην είναι απλά αστυνομική ταυτότητα αλλά μία ολοκληρωμένη «Κάρτα του Πολίτη».

Ως εκ τούτου αναμένεται να κηρυχθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία με πρόσθετες προδιαγραφές.

Η σχετική του ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές θα απλοποιηθούν σημαντικά.

Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες».

Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών