Οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Έρευνα της ΚτΠ

To αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται σε διαδραστική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery2/

 

Όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά φύλο, ανά ηλικία, ανά περιφέρεια  και ανά ειδική πληθυσμιακή ομάδα.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας σε pdf

Η έρευνα αφορούσε τη μέτρηση των δεικτών i2010 και διεξήχθη με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Το μεθοδολογικό πλαίσιο υιοθετήθηκε από τη Eurostat, από όπου αντλήθηκαν και τα συγκριτικά στοιχεία με την ΕΕ.