Ο νέος διαδικτυακός τόπος του Εθνικού Τυπογραφείου ΦΕΚ

Σε λειτουργία ο νέος διαδικτυακός τόπος του Εθνικού Τυπογραφείου ΦΕΚ (et.gr). Η ανάπτυξή του υλοποιήθηκε με το open source CMS Joomla και είναι προσβάσιμο από όλες τις multimedia συσκευές (responsive)

– – – – – –
Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ).

Ρύθμιση με υπουργική απόφαση της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης του ΦΕΚ στην έντυπη και ηλεκτρονική του μορφή, μέσω του τυπογραφικού ανασχεδιασμού του, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, να γίνει πιο φιλικό στους αναγνώστες και να διασφαλίζεται η τυποποίηση του

– – – – – –Αριθμ. Γ57316
Καθορισμός τιμών πώλησης και συνδρομής των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) από το Εθνικό Τυπογραφείο.

– – – – – –

Το πρώτο ΦΕΚ που τυπώθηκε (Ελληνικά και Γερμανικά)

Το πρώτο ΦΕΚ που τυπώθηκε (Ελληνικά και Γερμανικά)