ΓΓΔΕ. Οδηγίες σχετικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΓΔΕ

ΠΟΛ: 1059

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013